Hilfrs overenskomst med 3F

Hilfr.dk har indgået overenskomst med fagforeningen 3F. Overenskomsten betyder, at Hilfrs kan blive ansat som Super Hilfrs af Hilfr.dk.

Som de første kan Hilfr.dk tilbyde overenskomstdækket rengøring til private hjem, hvor der er styr på skatten, arbejdsvilkårene og kvaliteten.

Vi har indgået overenskomst med 3F, fordi vi mener, at det er vigtigt, at alle har gode arbejdsvilkår.

Vores platformsoverenskomst er Danmarkshistoriens første, og vi er stolte af at vise vejen for, hvordan man kan kombinere nye teknologiske muligheder med gode arbejdsvilkår.

Det står Hilfrs frit for om de vil arbejde som freelance eller som ansatte Super Hilfrs.

Freelance Hilfr Super Hilfr
Hilfren er freelancer Hilfren er ansat af Hilfr.dk
Hilfren sætter selv sin timepris Minimumstimeløn 152 kr.
Hilfren opsparer pension og feriepenge. Hilfren har ret til sygedagpenge.
Både Hilfr og kunde er dækket af forsikring gennem Tryg Både Hilfr og kunde er dækket af forsikring gennem Tryg
Hilfren skal selv indberette skat som B-indkomst, og er forpligtet til at gøre det i henhold til Hilfr.dks betingelser Hilfr.dk sørger for indberetning af skat = der er 100 pct. styr på skatten
Du bruger din(e) Hilfrs CPR-nr. for at indberette servicefradrag (rengøringspersonen er ikke forpligtet til at udlevere dette) Du kan bruge Hilfr.dks CVR-nr. til Servicefradrag
En Freelance Hilfr kan frit vælge at overgå til at være ansat som Super Hilfr. Super Hilfrs er typisk rengøringspersoner med mest rengøringserfaring og erfaring med at arbejde gennem Hilfr.dk