Hilfrs overenskomst med 3F


Hilfr.dk har indgået overenskomst med fagforeningen 3F. Overenskomsten betyder, at Hilfrs, der arbejder meget, bliver ansat som Super Hilfrs af Hilfr.dk. Som de første kan Hilfr.dk tilbyde overenskomstdækket rengøring til private hjem, hvor der er styr på skatten, arbejdsvilkårene og kvaliteten.

Vi har indgået overenskomst med 3F, fordi vi mener, at det er vigtigt, at alle har gode arbejdsvilkår. Vores platformsoverenskomst er Danmarkshistoriens første, og vi er stolte af at vise vejen for, hvordan man kan kombinere nye teknologiske muligheder med gode arbejdsvilkår.

Når en freelance Hilfr har arbejdet 100 timer på Hilfr.dk overgår personen automatisk til at være Super Hilfr. Vedkommende kan dog frit vælge at fortsætte som freelance Hilfr

Freelance Hilfr Super Hilfr
Hilfren er freelancer Hilfren er ansat af Hilfr.dk
Minimumstimeløn: 130 kr Minimumstimeløn 141,21 kr
Hilfren modtager velfærdstillæg på 20 kr. pr. time Hilfren opsparer pension og feriepenge
Hilfren har ret til sygedagpenge
Både Hilfr og kunde er dækket af forsikring gennem Tryg Både Hilfr og kunde er dækket af forsikring gennem Tryg
Hilfren skal selv indberette skat som B-indkomst, og er forpligtet til at gøre det i henhold til Hilfr.dks betingelser Hilfr.dk sørger for indberetning af skat = der er 100 pct. styr på skatten
Du bruger din(e) Hilfrs CPR-nr. for at indberette servicefradrag (rengøringspersonen er ikke forpligtet til at udlevere dette) Du kan bruge Hilfr.dks CVR-nr. til Servicefradrag
Efter 100 timers arbejde overgår freelance Hilfrs til Super Hilfrs. Super Hilfrs er typisk rengøringspersoner med mest rengøringserfaring og erfaring med at arbejde gennem Hilfr.dk
Samlet minimumstimepris: 173 kr Samlet minimumstimepris: 239 kr. (bemærk at den højere timepris primært skyldes bidrag til feriepenge og pension, samt højere momsbetaling ved fastansættelse)
Skift sprog